مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت فولاد هرمزگان در محل هتل هرمز بندرعباس برگزار شد و افزایش ۶۶.۸ درصدی سرمایه این شرکت با موافقت سهامداران به تصویب رسید تا این شرکت در کنار تامین مالی پروژه‌های داخلی، با تامین و تقویت سرمایه در گردش، به اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد از شرکت بپردازد.

در این مجمع مهندس فرزاد ارزانی، مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان، رضا یزدخواستی رئیس مجمع، مهدی تولاییان ناظر اول از شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه، مرتضی شبانی نماینده فلزتدارک و سیدحسین معصومی به عنوان دبیر مجمع حضور داشتند. در ابتدای این مجمع مهندس ارزانی با ارائه آماری از قیمت سهام این شرکت اظهار کرد: قیمت سهام شرکت فولاد هرمزگان جنوب، از سال ۱۳۹۴ تا انتهای آذرماه ۱۳۹۸ از یک هزار و ۲۰۰ به هفت‌هزار و ۲۷۶ افزایش یافته است. وی در این خصوص یادآور شد: سرمایه این شرکت در بدو تاسیس در سال ۱۳۹۰ مبلغ ۱۰ میلیارد ریال بوده که طی چند مرحله افزایش در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به مبلغ ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

ارزانی خاطرنشان کرد: در این مجمع، قصد داریم تا در مورد افزایش مجدد سرمایه تصمیم‌گیری کنیم.

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان در این خصوص تصریح کرد: تصویب این افزایش سرمایه موجب خواهد شد تا این شرکت در کنار تامین مالی پروژه‌های داخلی، با تامین و تقویت سرمایه در گردش، به اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد از شرکت بپردازد.

در ادامه این مجمع، پس از استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت، پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت فولاد هرمزگان از ۱۵۰۰۰ هزار میلیارد ریال به ۲۵۰۲۷ میلیارد ریال که برابر با ۶۶.۸ درصد بود از سوی هیئت مدیره شرکت مطرح شده که با اکثریت آرا به تصویب رسید.

گفتنی است که بخش دوم این نشست، به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت فولاد هرمزگان اختصاص داشت که با حفظ ترکیب قبلی هیئت رئیسه برگزار شد.

در این مجمع، دستور جلسه مجمع با عنوان تنفیذ معاملات ماده ۱۲۹ قانون تجارت سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ قرائت شد که پس از رای‌گیری به تصویب رسید. 

لازم به ذکر است که در انتهای این مجمع، مهندس فرزاد ارزانی، مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان، برای برگزاری نشست خبری پیرامون افزایش سرمایه این شرکت، در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه حضور پیدا کرد.