رئیس واحد اطلاعات و رسانه های روابط عمومی فولاد مبارکه گفت: صنعت و مردم باید از طریق رسانه ها، کانال ارتباطی فعالی داشته باشند.

مهماندوست عنوان کرد:‌ صنعت در تمامی کشور نیازمند اطلاع رسانی صحیح به مردم است. تا مردم با آن صنعت همراه شوند و بتوانند به موفقت‌هایی دست پیدا کنند.

وی اولین نمایشگاه بازاریابی، تبلیغات و مدیریت کسب‌وکار را در ایجاد ارتباط بین مطبوعات و مردم موثر دانست و گفت: این نمایشگاه می تواند در ایجاد ارتباط بین مطبوعات و مردم موثر باشد و ارتباط از دست رفته بین مردم و مطبوعات را مجدد برقرار کند.

رئیس واحد اطلاعات و رسانه های روابط عمومی فولاد مبارکه اظهار کرد: در این بین باید نشریات تخصصی، توانمند و متعهدی وجود داشته باشند تا صنعت بتواند با همراهی آنها ارتباط مناسبی با مردم برقرار کنند