تیم ملی بانوان آنقدر طرفدار پیدا کرده که حتی تصورش هم محال به نظر می‌رسید. اخیرا کار به جایی رسیده که حتی رئیس جمهور در پیامی هم برای تیم ملی مردان و هم برای تیم ملی زنان آرزوی موفقیت کرده است. همه این مسائل در کنار هم، بسیار امیدوارکننده هستند اما به هیچ وجه نباید اجازه بدهیم که اهمیت دادن به فوتبال زنان در ایران تنها در حد حرف‌های بزرگ و شعارهای حماسی باقی بماند. اگر قرار است کاری برای آن‌ها انجام بشود، این کار باید حتما در عمل اتفاق بیافتد. استخدام این فوتبالیست‌ها در نهادهای دولتی تصمیم بدی نیست اما بهتر بود که سازوکارهای مربوط به فوتبال بانوان کمی اصلاح می‌شد، دستمزدهای بیشتری به بازیکنان در رده باشگاهی تعلق می‌گرفت، طبیعتا به این ردیف‌های شغلی هم نیازی نبود. پس اگر قرار است کاری برای بانوان در فوتبال ایران صورت بگیرد، بهتر است تصمیمی باشد که فقط به یک تیم یا یک بازیکن خاص مربوط نشود و شرایط را برای همه بانوان فوتبالیست ایرانی مهیا کند. تصمیم‌‌هایی که فقط شامل یک‌تیم و یک‌نسل نشوند و فوتبال بازی کردن را برای نسل‌های دیگر هم در ایران تسهیل کنند.