بازی‌های پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ در همین ابتدای راه یک رکورد را به نام خود زده است. این مسابقات از حیث تعداد شرکت‌کننده، تاکنون پرتعدادترین رویداد ورزشی افراد دارای معلولیت به شمار می‌رود و پیش از آن ریو ۲۰۱۶ با ۴۳۲۸ ورزشکار، رکورددار بود. این رکورد شامل حضور ورزشکاران زن نیز می‌شود و ۱۸۵۳ ورزشکار زن در این دوره از رقابت‌ها حضور دارند که از نظر آماری به نسبت دوره‌های قبل با افزایش 11 درصدی روبه‌رو بوده است. اندرو پارسونز، رییس کمیته بین‌المللی پارالمپیک، در خصوص رشد تعداد ورزشکارن پارالمپیک توکیو گفت:«افزایش 11 درصدی تعداد ورزشکاران در توکیو ۲۰۲۰ به خوبی از کار و تلاش تمام کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون‌های بین‌المللی خبر می‌دهد. طی روزهای پیش رو، عملکرد خیره‌کننده پارالمپین‌ها، کلیشه‌ها و باورهای غلط در مورد افراد دارای معلولیت را به چالش خواهد کشید و ثابت خواهد کرد که این افراد می‌توانند فعالیت کنند، دیده شوند و بیش از پیش به جامعه خود کمک کنند. همچنین باید گفت این خبر بسیار خوبی است که زنان بیشتری در توکیو ۲۰۲۰ با هم به رقابت خواهند پرداخت.»