یک نماینده مجلس گفت:برخی ارگان‌ها مانند سازمان ثبت از همان ابتدا در برابر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مقاومت می‌کردند و همچنان هم این مقاومت را دارند. به گزارش مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی افزود: یکی از مواردی که از ابتدا در برابر تصویب این قانون موضع گیری شد، رفع انحصار در حوزه سردفتری و وکالت بود که همچنان هم این مقاومت‌ها ادامه دارد. وزارت اقتصاد باید به این موضوع ورود کند و در هیأت وزیران هم این مسئله را پیگیری کنند و تلاش کنند که این مسئله را به نتیجه برسانند. او تاکید کرد که مسئولان مربوطه باید دلیل این اقدامات خود را توضیح دهند و اگر حرف منطقی دارند در مجلس حضور پیدا کنند و این مشکلات را مطرح کنند و پیشنهاد دهند تا قانون اصلاح شود.