وزارت صمت در نامه‌ای خطاب به رئیس اتحادیه طلا، اعلام کرده که ثبت موجودی طلا در سامانه جامع تجارت صرفاً برای واردات، صادرات و تولید اصل طلاست و به طور قطع، زنجیره‌های بعد از تولید، همچون کارگاه‌های ساخت، پرداخت و طلافروشی‌ها مصداق آن نیستند. به گزارش ایسنا، در نامه‌ حسن میرزایی، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت، خطاب به نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان، طلا جواهر، نقره و سکه تهران، آمده است: «بر اساس مکاتبات مذکور، ثبت موجودی در سامانه جامع تجارت صرفاً برای واردات و صادرات و تولید است و منظور از تولید، تولید اصل طلا است که در معدن انجام می‌شود؛ بنابراین زنجیره‌های بعد از تولید نظیر کارگاه‌های ساخت و پرداخت، طلافروشی‌ها و کیفی‌ها مصداق آن نیستند.»