دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان این‌که اطلاعی از جرئیات مذاکره شهرداری تهران با چینی‌ها نداریم، اظهار کرد: حاضر نیستیم تحت هر شرایطی کار کنیم. به گزارش تسنیم، فرشید پورحاجت در واکنش به اظهارات مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در خصوص آخرین وضعیت مذاکره با چینی‌ها برای ساخت و ساز مسکن با بیان این‌که به‌عنوان بخش خصوصی ساخت و ساز مسکن و ساختمان هیچ اطلاعی از مذاکرات و توافقات احتمالی آن نداریم، افزود: ای کاش قبل از وارد شدن به فرآیند مذاکرات با چینی‌ها و امضای قرارداد، بخش خصوصی را دعوت کرده و جلساتی برگزار می‌کردند.