مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران گفت: بر اساس اظهار نظر رسمی قوه قضائیه بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت پرداخت شده است. به گزارش ایلنا، محسن خجسته‌مهر، درباره نفت و میعانات روی آب گفت: هیچ نفتی روی آب نداریم و تمامی نفت و میعانات تولیدی به فروش می‌رود. گفتنی است، زنجانی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور به اتهام بدهی بانک مالزی متعلق به او که از وزارت نفت ایران سپرده داشت، بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی بدهکار شد و در سال ۱۳۹۴ به اعدام محکوم شد. و در سال ۱۴۰۳ حکم او از اعدام به بیست سال حبس تغییر کرد.