بررسی‌ها نشان می‌دهد در محاسبات اولیه تبصره هدفمندی یارانه‌ها کم‌برآوردی صورت گرفته است. به گزارش تسنیم، در زمان حاضر پیش‌بینی می‌شود در یک سناریو بدبینانه دولت حدود 300 هزار میلیارد تومان نیاز دارد که در طول سال منابع مربوط به تبصره 8 یا جدول 14 مرتبط با هدفمندی یارانه‌ها را ترمیم کند. با توجه به درآمد‌ها و هزینه‌هایی که وجود دارد اگر دولت این جبران هزینه را انجام ندهد ممکن است دچار کسری بشود، یکی از دلایل عمده آن هم این است که طبق اعلام نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال گذشته به‌جای صادرات بنزین، حدود دو میلیارد دلار بنزین وارد کردیم.