دبیر قرارگاه نهضت ملی مسکن گفت: در حال حاضر نسبت مسکن به خانوار در سطح کشور ۱ به ۱۱ است، این در شرایطی است که تنها ۵ درصد اختلاف در این نسبت طبیعی بوده است و این مسئله نباید سهمی بیشتر از ۲۵ درصد در سبد کالای خانواده را در بربگیرد. به گزارش مهر، روح‌الله اکبری  در ادامه با تأکید بر اینکه مسکن با امنیت روانی خانواده ارتباط داشته و کالای جایگزینی ندارد گفت: درحال حاضر جابه جایی بالای جمعیت یکی از دلایل مشکلات ما در تأمین مسکن به شمار می‌رود چراکه درجایی که ظرفیت سازی شده تمایل و یا قدرت خرید کافی برای اسکان وجود ندارد و در مقابل جایی که ظرفیت‌سازی نشده تمایل زیادی از سوی مردم برای سکونت دیده می‌شود.