رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰۰ همت به طرح‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای تخصیص پیدا کرد، گفت: فکر می‌کنیم تا یک هفته آینده بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳تمام و ابلاغ شود. به گزارش تسنیم، داوود منظور تاکید کرد: تلاش کردیم تا از ابزارهای مختلف تامین مالی استفاده کنیم. مجموعه منابعی مانند صندوق توسعه ملی، اوراق و درآمد اختصاصی دستگاه‌ها برای تامین منابع لازم به ما کمک کرد. در حوزه هزینه‌های جاری نیز به طور میانگین حدود 90 درصد تخصیص داشتیم اما در هزینه‌های پرسنلی 98 درصد تخصیص‌ها انجام شد. او درباره بودجه 1403 خبر داد: برای بخش دوم بودجه دولت آماده است و منتظر هستیم تا پس از اتمام بخش اول، بخش دوم را به مجلس ارائه کنیم.