نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: افزایش دو برابری مالیات در بخش تولید و صنعت نگران‌کننده است و فعالان بخش خصوصی خواستار تعدیل و بازنگری قانون مالیات بر تولید هستند. به گزارش ایرنا، حسین پیرمؤذن با تاکید بر لزوم توجه به تولید در بخش‌های کشاورزی، صنعت و تقویت زیرساخت‌های حوزه گردشگری گفت: امروز اصلی‌ترین مشکل بازرگانان، پیمان‌سپاری ارزی است که در سال‌های اخیر فعالان این حوزه را زمین‌گیر کرده است.