درحالی که مشاهدات میدانی حاکی از افزایش قیمت گوشت و مرغ است، رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: در اقلامی مانند خوراکی و حبوبات شاهد کاهش قیمت هستیم به نحوی که در حبوبات ۵.۹ درصد و در گوشت و مرغ حدود ۴ دهم درصد کاهش داشته‌ایم. به گزارش ایلنا، داوود منظور روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران، افزود: البته به کاهش تورم بلندمدت نزدیک می‌شویم و تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه نسبت به بهمن سال گذشته به ۳۵.۸ درصد رسیده در حالی که ابتدای امسال تورم نقطه به نقطه ۵۰.۵ درصد بوده است.