وزیر امور اقتصادی و دارایی حذف یارانه نقدی را شایعه خواند و گفت که به هیچ وجه این موضوع در دولت مطرح نشده است. به گزارش خبرگزاری مهر، احسان خاندوزی در ادامه تصریح کرد: طرح کالابرگ فجرانه در ادامه ارائه کالابرگ بوده و اصلاً بحثی مبنی بر حذف یارانه نقدی مطرح نشده است.