وزارت صمت درباره پاسخ معاون این وزارتخانه در یک برنامه تلویزیونی مبنی بر افزایش قیمت خودرو در ۱۴۰۳، اعلام کرد: منظور از این پاسخ روند افزایش قیمت خودرو در بازار است نه قیمت کارخانه‌ای خودرو. به گزارش مهر، این وزارتخانه تاکید کرد: چرا که قیمت خودرو در بازار تابع عواملی نظیر افزایش تورم در سال آینده، پیش بینی روند افزایش نرخ ارز در پی وقوع اتفاقات اخیر که باعث افزایش میانگین ۸۰۰ تومانی نرخ ارز شده است، رشد نقدینگی، میزان منابع ارزی قابل تخصیص از سوی بانک مرکزی به حوزه خودرو و اخبار تحولات منطقه است که در صورت عدم کنترل این موارد بر بازار خودرو تأثیر خواهد گذاشت.