صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از رشد قابل توجه ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد. به گزارش تسنیم، صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال 2024 را نسبت به گزارش سه ماه پیش خود افزایش داده و به 3.7 درصد رسانده است. در گزارش ماه اکتبر این سازمان رشد 2.5 درصدی برای اقتصاد ایران طی سال 2024 پیش بینی شده بود. رشد اقتصادی برخی کشورهای دیگر در سال 2023 عبارت است از: آمریکا 2.5 درصد، آلمان منفی 0.3 درصد، فرانسه 0.8 درصد، انگلیس 0.5 درصد، چین 5.2 درصد، هند 6.7 درصد، روسیه 3 درصد، برزیل 3.1 درصد، ترکیه 4 درصد و پاکستان منفی 0.2 درصد.