دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور گفت: قیمت مصوب گوشت ران، دست و راسته گوساله 299 هزار تومان در هر کیلو و قیمت مصوب ران و سردست گوشت گوسفندی 390 هزار تومان است اما دولت در تامین مقدار کافی گوشت قرمز با این قیمت مصوب به میزان کافی موفق نبوده و در نتیجه شمار زیادی نیاز خود را از مغازه‌های قصابی تامین می‌کنند. مسعود رسولی در گفتگو با ایلنا، افزود: متاسفانه با این افزایش قیمت‌ها، مصرف گوشت قرمز از اولویت مردم خارج شده و تقاضا برای انواع گوشت قرمز کاهش چشمگیر پیدا کرده است.