قائم‌مقام تجارت و تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی گفت: در ایران بخش عمده صنعت غذایی وابسته است. جدا از سیاست‌های غلط، در حوزه تولید دام و طیور برای تأمین نهاده‌های دامی وابسته به ارز هستیم. به گزارش ایلنا، علیرضا پیمان‌پاک افزود: سالانه ۱۵ میلیارد دلار خوش‌بینانه وقتی صرفه‌جویی ارزی انجام و قیمت‌ها کنترل می‌شود ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی هزینه می‌شود. در بخش تامین مرغ، گوشت و تخم مرغ و گوشت قرمز تقریبا ۷۰ تا ۸۰ درصد قیمت تولید وابسته به نهاده‌هایی است که عموم آنها وارداتی است. این واردات بر مبنای ارز اتفاق می‌افتد یعنی ما ارز داشته باشیم. کشوری که درگیر تحریم است درگیر نوسانات مختلف است قیمت ارز نوسان زیادی دارد. ارز ۵۰ هزار تومان می‌شود به ۶۰ هزار تومان می‌رسد و دوباره به کانال ۴۰ برمی‌گردد. او تصریح کرد: سال گذشته فاصله بین ارز آزاد و ارز ترجیحی زیاد شد که ناچار ارز ترجیحی حذف شد. در شرایط فعلی ارز ترجیحی و یارانه فعلا باید روی نهاده‌ها داده شود که صنعت و تولید دچار مشکل نشود.