در شرایطی که بخش صنعتی ایران طی چند سال گذشته با بحران کمبود برق و گاز روبرو بوده، حالا نگرانی ها برای کمبود آب هم برای تولیدات عمده شدت گرفته و به نظر می‌رسد تولیدکنندگان صنایع معدنی با چالش‌های زیادی در تابستان سال آینده روبه‌رو باشند.

به گزارش اقتصادآنلاین، حوزه معدن و صنایع معدنی ایران به رغم ظرفیت ها و ذخایر غنی، طی سالیان گذشته با محدودیت های زیادی روبرو بوده است. عمده محدودیت از ناحیه سیاست های سختگیرانه دولت‌ها رخ داده که خود را در قالب انواع مالیات ها، عوارض صادراتی، حقوق دولتی و حق انتفاع معادن نشان داده است. تصمیمات البته به گونه‌ای غیر شفاف و بدون پیش‌آگاهی به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، از سوی دولت گرفته و بسیار سریع هم اجرایی شد؛ به نحوی که این تصمیمات خلق الساعه باعث تحمیل هزینه های سنگینی به وضعیت تولید و صادرات کشور در این حوزه شد. طی همین روزها و هفته های اخیر صدای بحران کم آبی در پایتخت و برخی از شهرها بلند شده است و کارشناسان از هم اکنون نسبت به تابستان سال آینده هشدارهای جدی را در خصوص بحران کم آبی آب مطرح کرده اند. در نهایت، به نظر می رسد که اگر دولت تدابیر لازم را برای تابستان آینده در نظر نگیرد، بخش معدن کشور یکی از سخت‌ترین سال های خود را طی چند دهه گذشته پیش رو داشته باشد؛ چراکه معضل کمبود برق در تابستان سر جای خود خواهد بود و علاوه بر آن، کمبود آب هم در زنجیره تولید به یک چالش جدید تبدیل می شود که مستقیما سطح تولید و بعد هم صادرات را کاهش خواهد داد.