دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران از تراز منفی 10 میلیارد دلاری تجارت ایران در هشت ماهه سال جاری خبر داد و افزود: ایران در پنج ماهه امسال 3 میلیارد دلار تراز منفی تجاری داشت و این رقم در هشت ماهه به 10 میلیارد دلار رسید. به گزارش ایلنا، جمشید نفر درباره سیاست پیمان سپاری ارزی گفت: اگر نظام پیمان سپاری ارزی در برنامه هفتم قانونی می‌شود، خوب است دست‌کم برای ارز صادراتی امتیازاتی تعریف شود، اینکه صادرکننده باید ارز را با 20 درصد پایین تر از قیمت واقعی به دولت تحویل دهد برای تولیدکنندگان صادرات‌محور صرفه اقتصادی ندارد و این امر به تضعیف تولید می‌انجامد، به عبارت دیگر قربانی اصلی قانون پیمان‌سپاری ارزی تولید است.