یک عضو اتاق بازرگانی عنوان کرد: تولید برق در کشور ما یک عقب‌ماندگی دارد، مصرف نیز هر سال ۸ تا ۱۰ درصد نسبت به سال قبل رشد دارد و تقاضا همچنان روند صعودی دارد. بنابراین ناترازی همچنان پابرجا بوده و ادامه خواهد داشت، مگر اینکه برنامه‌ای تدوین شود که مصرف بهینه انرژی اجرایی و یا نیروگاه‌های تجدیدپذیر در دستور کار جدی قرار گیرد، چراکه تدوام وضع موجود ضربه اصلی را به صنعت و بخش تولید وارد می‌کند.

جمشید عدالتیان در گفتگو با ایلنا، بیان کرد: اگر بنا باشد ۴ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم ولی ۸ درصد مصرف برق داشته باشیم تناقض وجود دارد. در این رابطه چند سناریو مطرح می‌شود؛ یکی اینکه جایی که قبلا مصرف برق نداشته وارد شده‌ و یا سیستم‌هایی استفاده می‌شود که قبلا غیربرقی بوده و اکنون برقی شده‌اند ولی روی بهره‌وری تاثیری ندارد یعنی بهره‌وری و رشد اقتصادی کشور برابر با رشد استفاده از برق نیست و باید علت آن را پیدا کرد. اما عکس این موضوع  کاملا محسوس است اکنون چون ناترازی وجود دارد گهگاه شهرک‌های صنعتی یک تا دو روز به طور برنامه‌ریزی شده قطعی برق دارند، در مورد گاز هم این مشکل را داریم و این ناترازی روی میزان تولید اثر دارد.

او افزود: اکنون دو مسئله مطرح است یکی اینکه افزایش مصرف داریم اما روی تولید تاثیری ندارد و از سوی دیگر چون ناترازی داریم. در واقع در بخش صنعت، خدمات و کشاورزی دچار مشکل می‌شویم، باتوجه به اینکه احداث نیروگاه حداقل به ۵ سال زمان نیاز دارد و همچنان سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد و یا به میزان کافی نیست.

این عضو اتاق بازرگانی در پایان تاکید کرد: ما امروز علاوه بر ناترازی و عدم تعادل و بین عرضه و تقاضا؛ رشد ۸ درصدی تقاضای برق را نیز داریم و این با رشد اقتصادی کشور هماهنگ نیست و تعجب اینکه مصرف بیشتر از رشد اقتصادی افزایش پیدا می‌کند، یعنی انرژی زیادی در کشور  به مصرف می‌رسد ولی اثر آن را در رشد اقتصادی شاهد نیستیم.