رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که در ۷ ماهه امسال، مالیات ستانی از مشاغل رشد بیش از ۹۲ درصدی یافت. به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی سبحانیان در تشریح افزایش درآمدهای پایدار و تحقق بودجه بدون نفت گفت: سهم اصناف و مشاغل از تولید ناخالص داخلی حدود ۳۰ درصد است ولی سهم آنان از مالیات کل کشور کمتر از ۵ درصد است. بر همین مبنا میانگین مالیات پرداختی اصناف برای عملکرد سال ۱۴۰۱ پنج میلیون تومان بوده است با این حال در ۷ ماهه نخست سال جاری، مالیات ستانی از مشاغل رشد بیش از ۹۲ درصدی داشته است. او در ادامه در اظهاراتی متناقض افزود: رشد درآمدهای مالیاتی در سال‌های اخیر بدون وارد آمدن فشار به بخش مشاغل صورت گرفته است به طوری که در سال جاری بیش از ۵۰ درصد (حدود ۴ میلیون) از مشاغل، مالیات صفر و حدود ۴۰ درصد نیز مالیات زیر بیست میلیون تومان پرداخت کرده‌اند. همچنین طی دو سال گذشته از بار مالیاتی بخش تولید نیز به میزان ۷ درصد کاسته شده است.