قیمت طلای جهانی به علت تنش جنگ بین حماس و رژیم غاصب صهیونیستی به شدت افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری مهر قیمت انس طلای جهانی به علت جنگ حماس و رژیم غاصب صهیونیست در ماه اخیر به شدت افزایش یافته و اکنون در ناحیه ۱۹۳۸ دلار است. انس طلا بعد از چند روز نوسان در ناحیه ۱۹۲۶ دلار دیروز و در واکنش به حمله اسرائیل به بیمارستانی در غزه افزایش یافته است. علت افزایش قیمت انس طلای جهانی نگرانی از افزایش دامنه جنگ در جبهه شمالی رژیم صهیونیستی است. اگر دامنه جنگ در جبهه شمالی رژیم صهیونیستی افزایش یابد و یا دامنه کلی جنگ در تمام جبهه‌ها افزایش یابد، قیمت انس طلا قیمت‌های بالاتر از این را خواهد دید و اولین هدف کسب قیمت ۲۰۰۰ دلار خواهد بود.