پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در مرداد ۱۴۰۲ نشان دهنده افت ۸.۵ و ۱۱ درصدی شاخص تولید و فروش شرکتهای صنعتی بورسی در مردادماه نسبت به ماه قبل است. به گزارش خبرگزاری مهر این کاهش تحت تأثیر محدودیت‌های تأمین برق صنایع و تعطیلات تابستانی کارخانه‌ها در مرداد ماه بوده است. رشته فعالیت‌های سیمان، دارو و تجهیزات برقی بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته فعالیت‌های لاستیک و پلاستیک، چوب و کاغذ و محصولات فلزی به جز ماشین آلات و تجهیزات بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته‌اند. همچنین رشته فعالیت‌های تجهیزات برقی، دارو و کاشی و سرامیک بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته فعالیت‌های خودرو و قطعات، لاستیک و پلاستیک و چوب و کاغذ بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته‌اند.