سخنگوی صنعت برق گفت؛ در شرایطی که کمبود داشته باشیم حتما اولویت تامین برق داخل کشور است. به گزارش ایلنا، مصطفی رجبی‌مشهدی درباره میزان صادرات و واردات برق اظهار داشت: ما در حال حاضر از دو کشور ترکمنستان و ارمنستان واردات برق داریم که حدود ۷۰۰ مگاوات ظرفیت نامی است ولی امسال به دلیل گرمای هوا حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ مگاوات واردات داشتیم.

وی افزود: به همین میزان حدود ۵۰۰ مگاوات هم به سه کشور عراق، افغانستان و پاکستان صادرات برق داریم در کل در شرایطی که کمبود داشته باشیم حتما اولویت تامین برق داخل کشور است.