وزیر اقتصاد گفت: اهالی باستی هیلز از اجرای مالیات بر عایدی سرمایه نگران باشند. به گزارش ایلنا، سید احسان خاندوزی درمورد آخرین وضعیت طرح مالیات بر سوداگری توضیح داد: نهم خردادماه ایرادات شورای نگهبان به مجلس ارسال شد و این ایرادات در کمیسیون‌ اقتصادی در حال برطرف شدن است؛ حال‌ آنکه این قانون باید چند دهه قبل در کشور مصوب می‌شد. وی با بیان اینکه سوءتفاهمی وجود دارد مبنی بر اینکه این قانون شامل حال همه افراد جامعه نمی‌شود، ادامه داد: اهالی باستی هیلز باید از اجرای این قانون نگران باشند و بدانند دولت حتما به سراغ آن‌ها خواهد رفت. هزینه‌های کشور باید بر دوش افرادی باشد که بیشترین بهره‌مندی‌ها را دارند.