برترین‌ها نوشت: صف‌کشی برای پیگیری اجرای مهریه در این روزهای سخت و دشوار اقتصادی، به معضلی بزرگ برای برخی مردان ایرانی تبدیل شده است. انتشار تصویری از صف طولانی و ازدحام برخی خانم‌ها برای اجرای مهریه شان در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شده است. این ازدحام در حالی شکل گرفته که قیمت سکه به 31 میلیون و 801 هزار تومان رسیده است. کاربری در این خصوص نوشت: این صف مهریه هست. همه جور صف دیدیم صف مهریه هم ببینید ایستادن شماره پرونده بدهند برای توقیف حقوق همسرانشان...!