ایسنا- مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: طرح برخورد با گرانفروشی گوشت قرمز در سراسر کشور آغاز شده است. مسعود امرالهی- مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی- در رابطه با برخورد با گرانفروشان گوشت قرمز در کشور اظهار کرد: بر اساس مصوبه قرارگاه امنیت غذایی طرح برخورد با گرانفروشی گوشت قرمز در سراسر کشور آغاز شده است.