سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی گفت: در 20 سال گذشته تعداد واحدهای لبنی از حدود 1800 کارخانه و کارگاه امروز به کمتر از حدود 300 کارخانه لبنی رسیده است.  محمدرضا بین‌طبا در گفت‌وگو با ایلنا، درخصوص دلایل این کاهش، افزود: بخشی از این موضوع ناشی از همان روند کلی کسب و کار است و علل دیگر را باید در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال 89 و کاهش تقاضا برای تولید و نیز کاهش حاشیه سود صنعت در اثر قیمت‌گذاری دستوری طی یک دهه اخیر جست‌وجو کرد.

وی با بیان اینکه گاهی روند تعطیلی واحدهای تولیدات لبنی کند و گاهی با شتاب انجام می‌شد، افزود: به نظر می‌رسد تا زمانی که برای افزایش سرانه مصرف و همین‌طور پرهیز سیاست مداران از قیمت گذاری دستوری فکری نشود، می‌توان شاهد ادامه این روند بود. در حال حاضر میانگین حدود 60 درصد از ظرفیت کارخانه‌ها زیر بار تولید است حدود 40 درصد از ظرفیت خطوط خالی است.

به گفته سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی؛ برای تقویت سرانه مصرف راهی جز فرهنگ سازی از یک سو و از سوی دیگر اتخاذ سیاست‌های حمایتی مانند سبد کالا یا شیر مدارس نداریم.