ایسنا- در پی کاهش تخصیص گاز واحدها و از جمله صنایع سیمانی و فولادی‌ها برای جلوگیری از قطعی گاز گسترده، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی صنعت سیمان با اشاره به توقف تولید چند شرکت سیمانی عنوان کرد که میزان مصرف و تقاضا در حال حاضر با توجه به فصل سرما پایین آمده و در حال حاضر دلیلی برای افزایش قیمت سیمان در بازار متصور نیستیم.

حمید فرمانی گفت: در حال حاضر از ۲۷ میلیون متر مکعب گاز مصرف روزانه صنعت سیمان، حداکثر چهار میلیون مترمکعب (در حقیقت حدود ۱۴ درصد از گاز موردنیاز این صنعت) تامین می‌شود. این محدودیت از حدود یک هفته گذشته اعمال شده و از شش میلیون متر مکعب در روز به چهار میلیون متر مکعب کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: از سوی دیگر از ۱۷۰۰ مگاوات دیماند صنعت سیمان نیز، حداکثر  میزانی که به صنعت سیمان تخصیص داده می‌شود حدود ۹۰۰ مگاوات است. گاز بسیاری از شرکت‌های سیمانی قطع شده اما با برقی که داشتند موجودی کلینکر خود را سایش و تبدیل به سیمان می کردند. اما برخی دیگر که در مسیر این جبهه هوای سرد حضور دارند، در تامین برق نیز دچار مشکل و برق‌شان نیز قطع شده و تنها در حد روشنایی کارخانه (نه در حد تولید) برق تامین می‌شود که با آن امکان تولید که کوره منتفع شود، وجود ندارد.