فارس- وزیر نفت ونزوئلا در وبینار صدای جنوب هند پیشنهاد این کشور برای ایجاد یک بانک بین‌المللی توسعه انرژی به منظور تسهیل دسترسی به منابع مختلف انرژی را مطرح کرد. طارق العیسمی، گفت که چنین بانکی از پروژه‌های متنوع سازی انرژی بهره‌مند خواهد شد و از آن حمایت خواهد کرد. وی از سرمایه‌گذاری بیشتر خارجی در کشور نفت‌خیز خود استقبال کرد و گفت: ونزوئلا آماده تولید، صادرات و امضای قرارداد وتوافق‌ها با تمام شرکت‌های انرژی در جهان است.