حذف بی‌خبر ۴ صفر از پول ملی در دولت رئیسی؛


رونمایی از اسکناس یک تومانی!

فــرارو نــوشـت: مشاهدات میدانی و گزارش‌ها از خذف بی‌خبر 4 صفر از پول ملی حکایت دارد در اسکناس‌های هزارتومنی که به تازگی توسط بانک‌ها به مردم ارائه می‌شود، در قسمت بالای اسکناس صفر‌ها کمرنگ نمایش داده شده است.  در قسمت پایین نیز کاملا صفر‌ها حذف شده است که همین امر از دید بسیاری به عنوان حذف بی‌خبر صفرها از پول ملی یاد شده است. در سال‌های گذشته همواره طرح حذف چند صفر از پول ملی از سوی دولت و ناظران اقتصادی مطرح بوده است.