در حالی که در سال ٩۶ روزانه ١٠ نفر به دلیل چک برگشتی به زندان می‌رفتند؛ حالا هر دو روز یک نفر به دلیل چک برگشتی به زندان می‌رود. مهران محرمیان در مراسم رونمایی از سامانه «چکنو» با بیان اینکه قانون جدید چک ١٧ مرحله سنگین داشت که امروز ١۶ مرحله سخت این قانون به اجرا رسیده و تنها یک مرحله باقی مانده، اظهار داشت: بیش از یک میلیون نفر ساعت بر روی مباحث فنی این قانون کار کرده‌اند و همین قانون جدید باعث کاهش چک برگشتی شده‌ است.

وی ادامه داد: در حالی که سال‌های گذشته میزان چک‌های برگشتی ١۵ درصد بود این روند پس از اجرای قانون جدید کاهشی بود و در آذر ماه امسال به ٧ درصد رسید.