وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید براینکه به میزان صادرات نفت، مازاد ارز داریم، گفت: ثبات به بازار باز خواهد گشت. احسان خاندوزی در پیامی نوشت: طبق آمار گمرک ایران، کل وارادات کشور تا 10 دی ماه صرفا از محل صادرات غیرنفتی، گاز و برق قابل تامین است؛ حدود 42 میلیارد دلار.

وی تأکید کرد: به میزان صادرات نفت، مازاد عرضه ارز وجود دارد. با اصلاح مدیریت عرضه-تقاضای انواع ارز (بویژه درهم) در بانک مرکزی، ثبات به بازار باز می‌گردد.