نایب رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی گفت: عرضه پیاز در میدان کیلویی 28 هزار تومان به معنی فروش 37 تا 38 هزار تومانی پیاز در سطح واحدهای صنفی است و این‌گونه قیمت پیاز نزدیک میوه موز می‌شود؛ یک ماه پیش موز کارتون کوچک هندی، کیلویی 30 هزار تومان بود و امروز نرخ پیاز قرمز 30 هزار تومان شده است.

اسماعیل مرادیان در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به افزایش نرخ انواع پیاز در میدان میوه و تره‌بار، تصریح کرد: پیاز قرمز کیلویی 25 هزار تومان، پیاز دست چین قرمز کیلویی 28 هزار تومان، پیاز زرد کیلویی 23 هزار تومان و پیاز سفید 18 تا 20 هزار تومان شده است.

این فعال صنفی بین افزایش قیمت و کاهش کیفیت نسبت برقرار کرد و افزود: تجربه نشان داده هرگاه شاهد افزایش نرخ یک محصول در بازار میوه و تره‌بار باشیم به همان نسبت کیفیت آن کاهش پیدا می‌کند.