سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه فعلاً قرار نیست واردات لوازم خانگی آزاد شود گفت: در حال حاضر واردات لوازم خانگی به داخل کشور ممنوع است اما در مقابل از نظر صادرات لوازم خانگی ایرانی وضعیت خوبی داریم.

امید قالیباف درمورد صنعت لوازم خانگی کشور گفت: در حال حاضر 470 پروانه بهره برداری در لوازم خانگی صادر شده و چه بسا برای اجاق گاز بیشتر و برای تلویزیون کمتر باشد اما در حوزه لوازم خانگی به طور متوسط 200 تولیدکننده داریم که البته حدود 15 برند هستند که 80 درصد بازار را در اختیار دارند.

وی با بیان اینکه ورود و خروج صنایع از بازار باید آزاد باشد افزود: اینکه ما به ادعای اشباع بازار، جلوی مجوزها را بگیریم به نوعی مغایر بحث بازار رقابتی است چون ممکن است یک نفر مجوز بگیرد اما با یک فرآیند مدیریتی و فناوری بهتر، محصولی باکیفیت و ارزان تر تولید کند.