فولادبان- وزیر نیرو گفت: صنعت برق اکنون در ریل خوبی قرار گرفته و از توانمندی خوبی هم برخوردار است.

 علی اکبر محرابیان ضمن اشاره به آمار واردات و صادرات برق، اظهار داشت: موضوع تبادل برق جز برنامه‌های اصلی مذاکره‌کنندگان است، زمان‌هایی که ما نیاز داریم برق را از کشورهای مختلف وارد می‌کنیم و زمان‌هایی که مازاد داریم به کشورهای نیازمند صادرات برق داریم. وی گفت: برنامه تبادل برق همانگونه که در قراردادهای سال گذشته وجود داشته، ادامه دارد.

محرابیان در تشریح جزئیات اتصال شبکه برق ایران به شبکه برق روسیه، گفت: سنکرون اولیه با شبکه روسیه انجام شده است و اقدامات فنی برای سنکرون مشترک شبکه برق بین ایران، جمهوری ‌آذربایجان، ارمنستان و روسیه انجام می‌دهیم تا بتوانیم، پایداری شبکه برق کشور را ارتقا دهیم.

وزیر نیرو با بیان اینکه صنعت برق اکنون در ریل خوبی قرار گرفته و از توانمندی خوبی هم برخوردار است، تصریح کرد: صنعت برق اکنون هم برای رفع ناترازی‌ها و هم برای رشد اقتصادی از ظرفیت خوبی برخودار است.