فارس- وزیر جهاد کشاورزی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: بر اساس مصوبه‌ دولت، بخش خصوصی نیز می‌تواند گندم وارد کند، اما در مورد آرد فقط به شکل ورود موقت امکان واردات وجود دارد.

‌ سید جواد ساداتی‌نژاد گفت: حذف ارز ترجیحی فقط خواست دولت نبود، بلکه اتحادیه‌ها و تشکل‌ها و حتی صنف و صنعت درخواست حذف ارز ترجیحی را داشتند، بنابراین این اقدام تنها با تصمیم  دولت نبود.

وزیر جهاد کشاورزی در مورد یکسان‌سازی نرخ گندم، گفت: اصلاح قیمت فروش گندم باید مورد بررسی قرار گیرد، طرحی در دست پیگیری است که با تصویب نهایی آن، مشکلات صنف و صنعت حل می‌شود، بنابراین باید طی هفته آینده گفت‌وگو در این زمینه صورت بگیرد و موضوع کارشناسی شود.

وی در مورد رسیدن قیمت گندم به ۹۰ درصد فوب جهانی بیان داشت: جلساتی تا هفته آینده برگزار خواهد شد تا به یک جمع بندی برسیم.