دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمت‌ها در بازار و افزایش تورم، قیمت همین تعداد کامیونی که واردات شده قبل از ترخیص و ورود به بازار افزایش پیدا کرده و نزدیک به دو برابر شده‌ است.

احمد کریمی در گفت‌وگو با ایلنا، افزود: به طور میانگین قیمت کامیونی که با قیمت کمتر از 2 میلیارد تومان وارد شده امروز به  بالای 3.5 میلیارد تومان رسیده و کسی که در همان زمان قدرت خرید این کامیون و نوسازی کامیون فرسوده خود را داشت امروز دیگر قدرت خرید را ندارد.  

وی درباره روند نوسازی ناوگان فرسوده باری اظهار داشت: طبق بند «س»‌ ماده 30 قانون برنامه دائمی کشور، دارندگان ناوگان فرسوده می‌توانند با استفاده از واردات کامیون‌های با عمر سه سال اروپایی و اسقاط، کامیون‌های خود را نوسازی کنند اما به دلیل عدم ارایه مشوق و تسهیلات، مالکان ناوگان فرسوده نتوانستند نسبت به نوسازی کامیون‌های فرسوده اقدام کنند.

کریمی با اشاره به روال ترخیص کامیون‌های وارداتی ادامه داد: در حال حاضر هر کامیون وارداتی که تایید سازمان استاندارد، محیط زیست و تایید کد ساتا برای تایید منشا خارجی ارز اختصاص یافته را دریافت کند، امکان ترخیص را دارد اما مشکل این است که خریداران برای ترخیص کامیون باید گواهی اسقاط ارایه دهند و برخی از واردکنندگان نتوانستند گواهی اسقاط را ارایه دهند.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور گفت: براساس قانون امکان حذف ناوگان فرسوده در قبال واردات کامیون وجود ندارد و برای رفع این مشکل تا کمیسیون عمران ورود کرده و پیشنهاد این است که قبل از هر گونه ثبت سفارش برای واردات، ناوگان فرسوده به ازای واردات ناوگان نو معرفی شود.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور تاکید کرد: دارندگان ناوگان فرسوده اگر این میزان سرمایه را در اختیار داشتند که دیگر نیازی به خدمات دولتی نداشتند و اساسا قرار براین بود که نوسازی ناوگان فرسوده با محوریت دارندگان ناوگان فرسوده انجام شود که این اتفاق نیفتاد و به همین دلیل امروز با این معضل مواجه شده‌ایم. بخش قابل توجهی از کامیون‌های وارد شده را رانندگانی خریداری کردند در گذشته از رانندگان حمل و نقل جاده‌ای بودند و امروز امکان ارایه گواهی اسقاط را هم ندارند. باید توجه داشته باشیم که به دنبال افزایش قیمت کامیون‌های نو قیمت کامیون‌های فرسوده هم بالا رفت.

کریمی گفت: پیش از ابطال رای دیوان، ناوگان بالای 25 سال، جزو ناوگان فرسوده محسوب می‌شدند. دراین مدت هم دولت نتوانست تسهیلاتی برای امکان نوسازی ناوگان را به رانندگان ارایه دهد و از این رو امکان اعمال محدودیت تردد هم برای کامیون‌های فرسوده وجود نداشت. برای مثال در حال حاضر دارندگان ناوگان بالای 50 سال به تسهیلاتی برای نوسازی ناوگان خود  ایجاد و از سوی دیگر امکان اعمال محدودیت تردد این کامیون‌ها وجود نداشت.