میدل ایست نیوز- سرپرست وزارت برق عراق با تأکید بر تصفیه کامل بدهی‌های عراق به ایران بابت خرید گاز، گفت که مبالغ مربوط به واردات گاز از ایران ماهانه پرداخت می‌شود. «عادل کریم»، سرپرست وزارت برق عراق، در مصاحبه تلویزیونی وعده داد که وضعیت خدمات برق امسال بهتر از سال گذشته باشد. او ابراز امیدواری کرد که پس از توافقات انجام شده با وزیر نیروی ایران، تأمین گاز از جانب ایران بهتر از سال گذشته باشد و افزود که حجم صادرات گاز ایران به عراق در حال حاضر 240 میلیون فوت مکعب در روز است و عراق به 250 میلیون فوت مکعب در روز نیاز دارد. کریم تأکید کرد که اخیرا یک میلیارد و 649 میلیون دلار به تهران بابت بدهی‌های گاز پرداخت شده و بغداد هیچ بدهی‌ای در زمینه گاز به ایران ندارد و اکنون هم به صورت ماهانه مبالغ واردات گاز را به ایران پرداخت می‌کند.