دولت عربستان سعودی برای مقابله با افزایش قیمت‌ها در این کشور، ۲۰ میلیارد ریال سعودی معادل پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار منابع مالی برای کمک به شهروندان اختصاص داد. هر خانوار عربستانی ماهانه به‌طور متوسط بیش از ۲۸۰ دلار یارانه نقدی دریافت می‌کند که معادل ۱۰۵۵ ریال عربستان و حدود ۹ میلیون تومان ایران است.این رقم بسته به شمار افراد خانواده و سطح درآمد آن‌ها تغییر می‌کند. این بسته کمکی برای مقابله با آثار افزایش قیمت‌ها بر زندگی شهروندان عربستان تصویب شده است.