تسنیم- تولیدکننده سیمان با اشاره به زیان‌های صنعت سیمان کشور از قطع برق گفت: قراردادهای بلند مدت خارجی با تضمین خسارت منعقد شده و نمی‌شود به یکباره با یک مصوبه همه تلاش‌ها را از بین برد. ابراهیم غلام زاده با اشاره به تصمیم اخیر ستاد تنظیم بازار کشور در خصوص مدیریت بازار سیمان ، گفت: طبق بند 5 مصوبه ستاد تنظیم بازار، صادرات سیمان مشروط و محدود می‌شود . این در حالی است که ظرفیت تولید سیمان کشور 80 میلیون تن و سیمان مورد نیاز داخل کشور 60 میلیون تن است. وی افزود: اگر بازارهای صادراتی از دست برود ، ایران با 20 میلیون تن سیمان مازاد مواجه خواهد بود که این زنگ خطری برای  صنعت سیمان کشور است.