۶۱ اقتصاددان در ایران در نامه‌ای به ارزیابی سیاست‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی موسوم به «جراحی و اصلاحات اقتصادی» پرداخته و نسبت به پیامدهای این سیاست‌ها هشدار داده‌اند.

به گزارش «اکو ایران» در این نامه آمده است: «هشدار ما به دولتمردان این است که وضعیت کشور بسیار شکننده است و اصرار بر حذف یارانه ها در این دوران فلاکت بار، کاسه صبر مردم را لبریز خواهد کرد.» این اقتصاددانان می‌گویند این رویکرد اقتصادی «نظام و دولت را رویا روی مردم قرار خواهد داد» و چنین «رویارویی که برای هر دو سوی این مقابله می‌تواند بسیار پر هزینه باشد.»

نویسندگان این نامه تصریح کرده‌اند که ایجاد شوک‌های متعدد و تشدید بی‌ثباتی اقتصاد کلان از سوی سیاستگذاران رسمی «جراحی و اصلاحات اقتصادی» و «تصمیم‌های سخت برای اقتصاد» نامگذاری شده است بی آنکه به نتایج و پیامدهای پردامنه این تصمیمات اندیشیده شود.آنها همچنین از دولت ابراهیم رئیسی انتقاده کرده‌اند که «درباره آغاز و پایان، دامنه و چارچوب و عمق این جراحی و گام های بعدی و یا پیامدهای این جراحی» های اقتصادی با مردم کشور صحبت نکرده است.

امضاکنندگان این نامه می‌گویند ریشه مشکلات اقتصادی ایران٬ « سیاسی است» و نخستین گام برای برون رفت از این وضعیت دشوار،« تغییر اساسی راهبردها و سیاست‌های خارجی و گام دوم تغییر در شیوه حکمرانی در داخل کشور است.»

محمد ستاری فر، دانشگاه علامه طباطبایی، زهرا کریمی، دانشگاه مازنداران، بهروز هادی زنوز، دانشگاه علامه طباطبایی، محمد حسین شریف زادگان، دانشگاه بهشتی ، و حجت میرزایی، از دانشگاه علامه طباطبایی از جمله ۶۱ امضا کننده این نامه هستند.

نویسندگان این نامه همچنین گفته‌اند: «اصلاحات عمیق اقتصادی بدون بهبود کیفیت حکمرانی به فسادی عمیق و فقر و نابرابری جبران ناپذیر و بی ثباتی... منجر خواهد شد. -اصلاحات موفق قیمتی مستلزم مسئولیت‌پذیری گسترده همه ارکان حکومت؛ مشارکت مردم در تصمیمات؛ استفاده از دانش نخبگان؛ ارتباط گسترده با دنیا است.»

در این نامه همچنین آمده است: «بدون احیای توافق برجام و خروج از محدودیت‌های اعمال شده بر بخش بانکداری ایران توسط FATF، نمی‌توان در اقتصاد ایران از سیاست ثبات اقتصاد کلان و دسترسی کم‌هزینه به بازارهای جهانی سخن به میان آورد.»