رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه با بیان اینکه فروش و صادرات آرد دولتی به ترکیه مورد تایید نیست، گفت: با وجود کاهش عرضه آرد از اوکراین به جهان، حجم صادرات این محصول به ترکیه از کشور افزایش نداشته است.

«مهرداد سعادت»  با بیان اینکه تغییری در روند فروش گندم و آرد به ترکیه به وجود نیامده است، گفت: سیلوهای گندم در کشور ظرفیت خالی دارند که می‌توانیم با واردات گندم، تولید آرد در این بخش را افزایش دهیم.وی خاطرنشان کرد: می‌توان با ورود گندم به کشور و تبدیل آن به آرد، صادرات این محصول را افزایش دهیم و بخشی از نیاز ترکیه در این بخش را برعهده بگیریم.