رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان مالیات از امکان اتصال مجدد کارتخوان‌های غیرفعال شده به پرونده مالیاتی خبر داد.

برزگری گفت: از نگاه سازمان مالیاتی تا یکم اسفند ۴ میلیون و ۷۰۰ دستگاه کارتخوان و درگاه اینترنتی پرداخت به پرونده‌های مالیاتی الصاق شدند و مابقی دستگاه‌های که متصل نشده اند حتما باید توسط بانک مرکزی غیرفعال شوند.

وی افزود: از ساعت ۱۴ دیروز با توجه به اینکه بانک مرکزی اعلام کرد که شروع به غیرفعالسازی ۲۰۰ هزار دستگاه کرده درگاه ما صرفا اجازه درخواست الصاق به پرونده را می‌پذیرد چراکه این کار ادامه دار و مستمر است. تا دو ساعت پیش ۳۳ هزار دستگاه به پرونده‌های مالیاتی الصاق شده است.برزگری در پاسخ به این پرسش که در قانون علاوه بر غیرفعالسازی چه جریمه‌هایی برای افرادی که کارتخوان هایشان پرونده مالیاتی نداشته باشد در نظر گرفته شده است؟ عنوان کرد: نگاه قانونگذار این بوده که اگر کسی نمی‌خواهد دستگاه کارتخوان را به پرونده مالیاتی اتصال دهد حتما باید کارتخوان  وی غیرفعال شود و اگر فرار مالیاتی آن احراز شود در خصوص مبالغ درآمدی پس از محاسبه مالیات، ۳۰ درصد هم جریمه غیرقابل بخشش برای درآمدهای کتمان شده متصور است.