خبرفوری- وزارت نیرو اخیراً به این نتیجه رسیده است که مصرف برق در برخی از سفارت‌خانه‌ها متعارف نیست و حجم بالایی برق در این سفارت‌خانه‌ها مصرف می‌شود به همین دلیل در نامه‌ای محرمانه از دولت درخواست کرده است قیمت برق سفارت‌خانه‌ها با قیمت برق صادراتی محاسبه شود.وزارت نیرو به دولت نامه زده است به دلیل حجم بالای استفاده برق در برخی از سفارتخانه‌ها قیمت برق آنها به نرخ آزاد محاسبه خواهد شد.