قرن‌نو- یک اقتصاددان گفت: به نظر می‌رسد اختصاص پانزده لیتر بنزین به هر کد ملی مقدمه‌ای برای افزایش بهای بنزین باشد.

سیدمرتضی افقه، عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز افزود: باید دقت کرد توزیع پول در اقتصاد مسئله‌ای عادی نیست و در اصل نشان از شرایط نامناسب جامعه و اقتصاد دارد و طبیعی است به دلیل شدت تحریم‌ها و کاهش درآمدها،‌ گریزی از این کار نیست اما باید توجه داشت این شیوه مملکت‌داری در زمینه اقتصادی بادوام نخواهد بود.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سؤال که آیا این طرح سودی برای اقتصاد ملی دارد یا خیر؟ گفت: واقعیت این است که چنین طرح‌هایی سودی برای اقتصاد ایران ندارد، اکنون دولت در تنگنای کمبود بودجه است و تمام این طرح‌ها عمدتاً با هدف تأمین کسری بودجه است.