تسنیم- مطابق آمار در آبان ماه امسال قیمت شکر بیش از ۷۶ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد داشته است.

براساس جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از تغییرات قیمتی کالاهای اساسی در آبان ماه سال جاری قیمت شکر در این ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۷۶.۱ درصدی را داشته است.مطابق آمار در آبان ماه امسال قیمت برنج افزایش ۵۶.۷درصد، گوشت مرغ ۲۷.۱ درصد و گوشت گوساله افزایش ۴۱.۶ درصد داشته است.