وزیر نیرو نخستین واحد تولید سلول خورشیدی کشور را در شهرستان خمین افتتاح کرد.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، علی‌اکبر محرابیان در جریان سفر به استان مرکزی و بازدید از شرکت مانا انرژی پاک در این استان، نخستین واحد تولید سلول خورشیدی ایران را افتتاح کرد.

این سیستم برای نخستین بار در این شرکت و توسط متخصصان ایرانی با تکیه بر دانش بومی، داخلی‌سازی شده است.