ایلنا- سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با اجرایی شدن سیاست اصلاح نظم پرداخت یارانه دیگر ذرت با قیمت ۱۹۰۰ تومانی عرضه نخواهد شد و باید برای خرید یک کیلو ذرت، حداقل ۸ هزار تومان هزینه کرد.حسن عباسی معروفان در پاسخ به این پرسش که اصلاح نظام پرداخت یارانه چه تاثیری روی قیمت نهایی نهاده‌های دامی می‌گذارد؟ گفت: نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد و به همین دلیل قیمت ذرت در بندر امام، کیلویی ۱۹۰۰ تومان تمام می‌شد که با احتساب کرایه حمل بر اساس دوری و نزدیکی به مقصد، نرخ ذرت به ۲۲۰۰ تا ۲۴۰۰ تومان می‌رسید.این مقام مسئول ادامه داد: قیمت ذرت در استان‌های مختلف متفاوت است چراکه کرایه حمل این بار مثلا برای یزد و خوزستان فرق دارد.به گفته وی، نهاده‌های دامی عبارتند از کنجاله سویا، ذرت، جو و کنجاله روغن. باید بگویم بعد از اینکه از دانه‌های روغنی روغن‌گیری می‌کردند کنجاله آن قابلیت خوراک دام شدن را دارند.